Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Ülikoolid sõlmisid kokkuleppe mõjukate arendusprojektide nõustamiseks

21. novembril sõlmisid Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool hea teadustava kokkuleppe, mis reguleerib erialaselt kompetentse toe pakkumist ülikoolide poolt Eestis kavandatavate suurprojektide arendamiseks.

Eesti ülikoolid on jõudnud arusaamale, et Eestis läbiviidavad rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised arendusprojektid, nagu puidurafineerimistehas, kasutavad olulisel määral meie väikeriigi ressursse ning nendega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjud. Et tegemist on projektidega, milleta on raskendatud Eesti majanduslik areng ja ühiskondlik edenemine, soovivad ülikoolid oma pädevusega selliseid projekte abistada.

“Sageli pöördutakse abipalvetega ühe või teise ülikooli poole, ent meie jaoks on oluline rõhutada ülikoolide ühist kompetentsi, teadmust ja valmisolekut suurprojekte toetada ning tagada uuringuteks vajalik interdistsiplinaarne ja erialane kompetents,“ rääkis Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen.

Lähtudes olemasoleva parima kompetentsi kasutamise soovist ja üldistest teaduseetika põhimõtetest, hakkavad ülikoolid teemade teaduslike seisukohtade läbitöötamiseks ja tulemuste ühtlustamiseks moodustama uurimisgruppe. Seisukohtade avalikustamisel määratakse kõneisikud, kes omavad tänu töörühmade aktiivsele koostööle piisavat ülevaadet, et projekte ülikoolide ühise teadmusega toetada.

Ühiskondlik mõju
Hea teadustava kokkulepe reguleerib teadlaskonna suhteid ühiskonnaga. Vastavalt kokkuleppele, püüdleb teadlane ühiskondliku kasu poole ning tegutseb inimkonna hüvanguks. Ta hindab plaanitava teadustöö võimalikku kasulikku ja kahjulikku mõju ning kas eeldatav kasu kaalub üles võimaliku kahju ja väärkasutamise ohud.

Muuhulgas kitsendab hea teadustava kokkulepe isikliku arvamuse ning eksperthinnangu vahelist halli tsooni. Vastavalt dokumendile võib teadlane esineda eksperdina vaid küsimustes, milles ta saab toetuda teaduslikule teadmisele ja oma teadustööle, tehes vahet isiklikul arvamusel ning eksperthinnangul. Esinedes avalikkuse ees on teadlasel kohustus selgelt osutada, kas ta esindab isiklikke või teadusasutuse ametlikke seisukohti.

Vastavalt kokkuleppele peavad teadusasutused tagama, et olulise mõjuga andmed ühiskonna või looduskeskkonna kohta säilivad ja on kättesaadavad võimalikult kaua.

Hea teadustava kokkulepet saab lugeda täismahus siit.