Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Tartumaa omavalitsusjuhtidega kohtunud puidurafineerimistehase eestvedajad: tehast ei rajata keskkonna arvelt

Tartus, 25. mail 2017 – Eilsel kohtumisel Suur-Emajõe piirkonda planeeritava kaasaegse puidurafineerimistehase eestvedajate ja Tartumaa omavalitsusjuhtide vahel kerkisid põhiküsimusteks tehase keskkonnamõjud ja võimalikud asukohad.

Tehase rajamise ühe eestvedaja, Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul oli kokkusaamise õhkkond asjalik. „Mõistagi on Tartumaa omavalitsuste juhid väga huvitatud tehase rajamisega seotud protsessist ja esmajoones keskkonnamõju hindamisest. Saime täna selgitada, et lähtuvalt esmasest rahandusministeeriumi infost saame esimestest avalikest eriplaneeringu teemalistest aruteludest rääkida hilissügisel,“ kinnitas Margus Kohava.

Kohava sõnul mõistavad puidurafineerimistehase rajamise võimalikkust uurivad investorid, et keskkonnaküsimused on kohalike elanike jaoks olulised. “Eeloleva suve jooksul selgitame Suur-Emajõe piirkonnas elavate inimeste seas enim tehase rajamisega tekkinud küsimusi, et saaksime neile ka vastused leida,“ lisas Kohava. Mõju hindamise läbiviimisel tuleb eeldatavasti tegeleda mõjudega vooluveekogu vesikonnale, õhule ja transporditaristut ümbritsevale alale, kusjuures koostööd tehakse ja tulemusi vaetakse koos teadlastega. Ta lisas, et tehase rajamist plaanivate investorite ja kohalike inimeste huvi on ühine – tehast ei rajata keskkonna arvelt.

Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli kinnitas, et rajatava tehase keskkonnamõju hindamiseks viiakse läbi enam uuringuid kui Eestis kehtiv mõjuhindamise protsess ette näeb. „Aasta alguses hindas uuringukeskus CentAR tehase sotsiaal-majanduslikku mõju, lisaks plaanime tellida süsiniku ringluse mõju uuringu ehk selgitada, kuidas tehas aitab täita Pariisi kliimakokkuleppega Eestile võetud kohustusi ning kindlasti huvitab meid ka toormeressursi kättesaadavuse prognoos Eestis ja Lätis.“

Valitsus algatas riigi eriplaneeringu koostamise puidurafineerimistehase püstitamiseks, sellega seotud taristu rajamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks 12. mail. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida planeeritavale tehasele sobivaim asukoht Viljandi või Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Riigi eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuid mõjusid hinnatakse laiemalt hõlmates majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Lisainformatsioon:

Margus Kohava
Est-For Invest OÜ
juhatuse liige
Tel 503 6370

Aadu Polli
Est-For Invest OÜ
juhatuse liige
Tel 510 0077

press@biorefinery.ee
www.biorefinery.ee

Taustainfo

Pikaajalise metsa- ja puidutööstuskogemusega Eesti investorite grupp kaalub tänapäevase ja keskkonnasõbraliku puidurafineerimistehase ehitamist Eestisse. Tegu oleks ca 1 miljardi euro suuruse investeeringuga, mis teeks sellest läbi aegade suurima tööstusinvesteeringu Eestis. Valminuna oleks tehas kõige modernsem kogu Euroopas.

Sellest saaks unikaalne uue põlvkonna puidurafineerimistehas Eestis, kus toodetaks keskkonnasõbralikul viisil taastuvtoormest tooteid, sh tselluloosi ja erinevate biotoodete jaoks hemitselluloosi ning ligniini, samuti rohelist energiat. Tehas toodaks pidevalt ja stabiilselt 25 protsenti rohkem taastuvenergiat, kui ise tarbib. Taastuvenergiast toodetud elektri tootmine suureneks Eestis 34-45 protsenti.

Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse kuni 700 000 tonni biotooteid aastas. Tooraineks kasutataks aastas hinnanguliselt ligikaudu 3 miljonit kuupmeetrit paberipuitu ja puiduhaket, mida praegu 4-5 korda odavamalt Eestist välja viiakse. Planeeritav tehas ei suurendaks Eesti metsaraie mahtu. Tooraineks vajaminev puit pärineks peamiselt Eestist, kuid vajadusel ka Lätist ja Leedust.

Projekti teostatavust analüüsitakse tihedas koostöös erinevate Eesti ametiasutuste ja tunnustatud teadusekspertidega. Investorid soovivad tihedat koostööd kõigi huvirühmade, teadusringkondade ning võimalike kaasinvestoritega, et tehase ehitus, tehnoloogia ja käitamine vastaks kõigile keskkonnanõuetele, oleks sotsiaal-majanduslikult kestlik ja kooskõlas Eesti ühiskonna huvidega.

Planeeritava puidurafineerimistehase rajamise eeldus on, et tehase ehitus, tehnoloogia ja käitamine vastaks tänapäevastele keskkonnanõuetele, parimale võimalikule tehnikale (PVT) ning Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustele.