Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Riigikogu keskkonnakomisjon kohtus Est-For Investi esindajatega

Est-For Investi juhatuse liikmed koos Hendrikson & Ko* nõustajatega andsid riigikogu keskkonnakomisjonile ülevaate projekti hetkeseisust. Kohtumisel keskenduti praegu teadaolevale infole, kuna riigi eriplaneeringu protsess on alles algusjärgus.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ütles, et Eesti majanduse huvides on anda meie puiduekspordile mitmekordne lisandväärtus ja luua sajad uued töökohad. “Vaatamata sellele tuleb antud otsust üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Tehase rajamisega Suur-Emajõe piirkonda võib kaasneda oluline mõju rohevõrgustikele, muuhulgas Natura 2000 aladele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kultuuripärandile,“ rääkis ta. Vakra tunnustas Eesti maaülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli sõltumatu Est-Fori akadeemilise nõukoja moodustamise eest.

Est-For Investi juhatuse liikme Aadu Polli sõnul oli kohtumine konstruktiivne. “Meie sõnum keskkonnakomisjonile oli järgmine: tahame ehitada kaasaegset puidurafineerimistehast, mis vastab parima võimaliku tehnoloogia (PVT) nõuetele ning on parimas kooskõlas Euroopa Liidu tööstusheite direktiivis kehtestatuga. Tegin ülevaate sellest, kuidas mõjutaks tehase rajamine Eesti majandust ning teadaolevate andmete põhjal sain võimaluse ka keskkondlike mõjude tutvustamiseks. Lisaks rääkisime tehase panusest taastuvenergeetikasse. Väga hea meel on selle üle, et komisjoni liikmed tundsid teema vastu huvi ning kasutasid ka võimalust küsimuste esitamiseks,” ütles ta.

Kavandatava planeeringu kontekstis keskendub keskkonnakomisjon keskkonnamõjude põhjalikule hindamisele pidades oluliseks nii sotsiaal-majanduslike mõjude kui keskkonnamõjude hindamist. Riigihange, millega leitakse konsultandid puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamise nõustamiseks, kuulutati välja 18. augustil.

Valitsus otsustas algatada riigi eriplaneeringu koostamise Est-For Investi puidurafineerimistehase rajamiseks Suur-Emajõe piirkonda 11. mail. Eriplaneeringu koostamine ja mõjude hindamine kestab ligikaudu kaks aastat.

*Hendrikson & Ko on keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte, mis nõustab Est-For Investi. Hendrikson & Ko ei osale Est-For Investiga seotud riigihangetel.