Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Rahandusministeerium kuulutas välja riigihanke eriplaneeringu konsultandi leidmiseks

Riigihankega otsitakse puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu (REP) koostamist nõustavaid konsultante. Konsultantide ülesandeks on planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine ja vajalike eriuuringute läbiviimine.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv rääkis, et hanke viib läbi ja kvaliteeti kontrollib rahandusministeerium, kuid konsultantidele ettenähtud tasu maksab Est-For Invest. Riigihanke eeltööna on koostatud planeerimisseaduse kohase planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, mis täpsustab konsultandi tööülesannet ja -mahtu.

„Eelnõu koostamine oli oluline eeltöö, et saaksime leida planeeringu koostamiseks piisava pädevusega konsultandid. Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu alusel saavad REPiga seotud osapooled läbi arutada sisulised küsimused, millele tuleks planeeringuotsuse ettevalmistamise käigus keskenduda,“ ütles Oidjärv.

Riigi eriplaneeringuga otsitakse sobivaimat asukohta puidurafineerimistehasele Viljandi ja Tartu maakondades Emajõe läheduses. Tehase rajamiseks sobival asukohal on hea ligipääs taristule – teedevõrgule, muule tehilisele võrgustikule – ja see on asustuse ja looduskeskkonna seisukohalt tehase rajamiseks sobilik. Paralleelselt sobiva asukoha leidmisega tuleb analüüsida ja hinnata kavandatava tehase mõjusid, mis ei sõltu tehase täpsest asukohast: näiteks mõju vesikonnale või Eesti ja Läti puiduturule.

Riigihanke ettevalmistuses osalesid rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi spetsialistid ning Est-For Invest esindajad. Riigihanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris. Vaata ka ülevaadet riigi eriplaneeringu protsessist. 25. augustil toimub rahandusministeeriumis infotund hankel osalemisest huvitatud osapooltele.