Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Millist mõju võiks uus puidurafineerimistehas avaldada Eestile?

Meelis Mälberg
Riigikogu liige, Reformierakond 

Planeeritava puidurafineerimise tehase näol on tegemist nö puudu oleva pusletükiga Eesti väga hästi arenenud metsa- ja puidutööstuses ja sellise tänapäevase tehase käivitamine annaks antud sektori arengule veel hoogu juurde. Enamuse metsast varutavast puidust oskame Eestis hästi väärindada ning samuti kõrge lisandväärtusega toodangut ka teistesse riikidesse eksportida. Praegu transporditakse paberipuit aga töötlemata kujul üle mere, sest selle kasutamiseks meil endal hetkel veel võimalusi pole. Lisaks kõrgemale lisandväärtusele, mis paberpuidu töötlemisest tuleb, tõstaks planeeritav tehas ilmselt ka metsaomanike tulu, sest saaks kokku hoida transpordikulude pealt, mis tekib paberpuidu vedamisel ülemere tehastesse.

Rafineerimistehas looks eeldused ja võimalused järgmiseks sammuks veelgi kõrgema lisandväärtuse suunas ehk paberitehase rajamiseks ning keemiatööstuse arendamiseks Eestis. Selles etapis oleks loodav lisandväärtus aga juba teistes suurusjärkudes, mis omakorda tekitab arvestataval hulgal kõrgelt tasustatud töökohti Tallinnast väljapoole.

Enne ehitusprotsessi algatust tuleb aga läbida mahukas planeerimisprotsess. Esmalt tuleb olla täiesti kindel, et uue tehase mõju keskkonnale oleks minimaalne. Investorid on lubanud tootmisprotsessis kasutada uusimaid ja võimalikult loodussäästlikuid tehnoloogiaid. Tehase planeerimisel, ehitamisel ja hiljem käitamisel peab igas etapis kaasama oma ala parimaid spetsialiste ja teadlaseid.

 

Jaak Madison
Riigikogu liige, Konservatiivne Rahvaerakond

Konservatiivne Rahvaerakond on alati toetanud ettevõtluse arengut ja töötab Eesti majanduse hüvangu nimel. Majanduse alus on aga ettevõtlus ja meie loodusrikkuse väärindamine Eestis. Puidu rafineerimistehas on samm õiges suunas, mis aitab väärindada meie metsavara siin, mitte ei peaks väärindamata puitu eksportima välisriikidesse. Loomulikult on kohustus tagada keskkonnakaitse ja rafineerimistehas ei saa ega tohigi olla survevahendiks raiemahtude tõstmiseks. Samas ei ole seda ohtu näha, kuna tehase äriplaan sisaldab 1/3 mahus puidu importi ja mitme miljoni tihumeetri Eesti puidu ümbertöötlemist, mis hetkel eksporditakse lihtsalt välisriikidesse.”

 

Rainer Vakra
Riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esimees, Sotsiaaldemokraatlik erakond

Eesti majanduse huvides on anda meie puiduekspordile mitmekordne lisandväärtus ja luua sajad uued töökohad. Aga vaatamata sellele tuleb antud otsust üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Tehase rajamisega Suur-Emajõe piirkonda võib kaasneda oluline mõju rohevõrgustikele, k.a Natura 2000 aladele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kultuuripärandile. Rõhutan, et lisaks põhjalikule keskkonnamõju hindamisele tuleb erilist tähelepanu pöörata Emajõe hüdroloogiale ning võimalikule metsade majandamise kasvule. Tunnustan kolme Eesti riiklikku ülikooli, kes on moodustanud nõukogu, mis jälgib, et tehase mõju oleks analüüsitud piisava põhjalikkusega ja kes tagavad uurimistulemuste usaldusväärsuse.

 

Marko Pomerants
Riigikogu liige ja endine keskkonnaminister, Isamaa ja Respublica Liit

Nii suure investeeringu puhul on kartlikkus arusaadav. Samas on see võimalus, millesse ei tohi kergekäeliselt tõrjuvalt suhtuda. Taastuval toormeressursil põhinevate töökohtade loomine Eesti maapiirkondadesse on omaette väärtus. Seda ei saa teha iga hinnaga. Emajõe ökoloogilist seisundit ei tohi tehase rajamisega halvendada. Kindlasti kuulub sellesse tervikpilti ka Eesti metsade säästlik majandmine. Üks metsanduse arengukava periood on just lõppemas. Uue kümnendi arengukava koostamisel saab kogu täna teadaolevat informatsiooni arvesse võtta ning lähtuda me võimalustest.

Arvamust küsiti kõigilt RIigikogus esindatud erakondadelt.