Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Kuidas hinnatakse planeeritava tehase mõjusid?

Est-For Invest lähtub Eestisse plaanitava puidurafineerimistehase mõjude hindamisel Maailmapanga mudelist, ms soovitab tasakaalukaks ühiskonnaarenguks arvestada kolme aspekti: majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja keskkonnamõju.

Est-For Investi juhatuse liikme Aadu Polli kinnitusel viiakse planeeritava tehase puhul läbi kõik uuringud, et eeltoodud kolme aspekti tasakaalukalt arvestada. “Märtsis sai valmis tehase majandusmõju uuring, mis mõneti liigitub ka sotsiaalse kaasatuse alla, sest tehas mõjutaks väga paljude inimeste sissetulekuid. Eestis on 104 000 metsaomanikest leibkonda. Siit ka sotsiaalse kaasatuse küsimus: neile looksime parema väljavaate turule,” rääkis Polli.

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul on Est-For Investi poole pöördunud kolm avalik-õiguslikku ülikooli sooviga mõjude hindamisel aktiivselt osaleda ning lubanud leida parimad asjakohased teadlased Eestist või välismaalt. “Eesmärk on see, et kõik uuringud oleksid läbiviidud sellise põhjalikkusega, et hiljem kahtluseid ei tekiks ja tulemused oleksid 100 protsenti usaldusväärsed,” ütles Kohava.

1.1 Ülevaade planeeritava puidurafineerimistehase mõju-uuringutest
Sotsiaal-majanduslike mõjude uuring on teostatud.

Kohava lisas, et tehase idee algatanud investorite grupp on väga huvitatud Eesti metsade kestlikust majandamisest. “Metsanduse arengukava teemalisest mõttevahetustest on jäänud kõlama, et töösturid tahavad metsad lagedaks raiuda. Rõhutan, et planeeritava tehase investeeringu tasuvusaeg on väga pikk. Est-For Investi investorid on kõige suuremad huvilised, et Eesti metsa säästvalt majandataks. Soovime, et Eesti metsad oleksid säästvalt majandatud nii 30 aasta pärast kui hiljem. Siinkohal tasuks vaadata riike, kus sarnased tehased üle maailma paiknevad. Need on säästva metsanduse osas silmapaistvad riigid nagu Soome, Rootsi või Kanada,“ rääkis Kohava.

Kuni kahe ja poole aasta pikkuse planeeringute- ja keskkonnamõjude menetlusprotsessi jooksul tehakse mõju-uuringud sotsiaalse kaasatuse ning keskkonnamõju osas. Sotsiaal-majanduslike mõjude uuringut tutvustati 22. märtsil ning sellega on võimalik tutvuda siin.

1.0 Ülevaade planeeritava puidurafineerimistehase loomise ajakavast