Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Avalik vastus Environmental Paper Network’i pöördumisele


Oktoobris saatis Environmental Paper Network avaliku kirja Est-For Investile, pöörates tähelepanu võimalikele keskkonnaohtudele seoses planeeritava puidurafineerimistehasega. 
Avaldame täismahus Est-For Investi poolt saadetud vastuse.

Täname Teid väga Teie 2017. aasta 3. oktoobril saadetud kirja eest ja selle eest, et jagasite oma muret Eestisse planeeritava puidurafineerimistehase arenduse osas.

Puidurafineerimistehase planeerimisel oleme võtnud kohustuseks uurida, kuidas teha seda võimalikult keskkonnasõbralikult. Puidurafineerimistehas võimaldaks fossiilset süsinikku asendavate taaskasutatavate biomaterjalide säästvat tootmist ning roheenergia tootmist olemasolevatest puiduressurssidest.

Riigi eriplaneeringu ja lubade taotlemise protsessi kestel – mis pole veel alanud – hindab Eesti Vabariigi valitsus keskkonnamõjudega seotud küsimusi läbipaistval viisil, kaasates avatud dialoogi kõik huvirühmad. Sisenesime tehase planeeringuprotsessi avatud meelega ning meil on siiralt hea meel Teie sarnastest välisarendustest tuleneva ulatusliku kogemuse lisandumisega sellesse avalikku protsessi.

Hetkel eksporditakse suures koguses Eesti puidurafineerimistehase jaoks sobivat puitu meie regioonist välja selle tarbimiseks välisturgudel. Meie arvates ei tohiks 3 miljonit kuupmeetrit sellest ekspordist saata väljapoole Läänemere piirkonnast, vaid seda tuleks kasutada lisandväärtuse suurendamiseks kohalikul tasandil, vähendades samaaegselt kasvuhoonegaase, tootes biomaterjale ja roheenergiat ringmajanduse toetamiseks. Puidurafineerimistehase säästlik pikaajaline väljavaade koos eesmärgiga osta sertifitseeritud puitu julgustaks suuremat hulka kohalikke metsaomanikke sertifitseerima puitu vastavalt PEFC või FSC suunistele, mida kohaldatakse juba enam kui 50 protsendi metsamaa suhtes nii Eestis kui Lätis.

Puidurafineerimistehase tekitatav keskkonnamõju saab olema piiratud, hästi arusaadav ja nõuetekohaselt registreeritud. Seda reguleerivad parimaid võimalikke tehnikaid (PVT) käsitlevad viitedokumendid, mis on osa Euroopa Liidu tööstusheite direktiivist.

Usume, et kavandatav planeeringuala näeb ette tõenäoliselt sobiva asukoha taaskasutatavate biomaterjalide säästvaks tootmiseks taastuvtoorainest. Samas tuleb planeeritava puidurafineerimistehase mõju veel täpsustada, uurida ja hinnata tulevastel eriplaneeringu ja lubade taotlemise aastatel, sh teha mitmeid põhjalikke hinnanguid positiivsete ja võimalike negatiivsete mõjude osas keskkonnale, ühiskonnale, tervisele ja majandusele vastavalt Eesti seadustele ja rahvusvahelistele suunistele. Alles siis saab langetada otsuse, kas puidurafineerimistehase rajamisega saab jätkata või mitte.

Loodame, et kõik huvitatud osapooled saadavad oma mõtted, murekohad, lahendused ja teised tähelepanekud riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise protsessi jooksul, sest ainult nii saab kindlustada plaani täieliku jätkusuutlikkuse. Oleme veendunud, et läbipaistev ja avalik planeerimisprotsess koos teaduslike uuringute tulemustega, juhatavad meid jätkusuutlike lahendusteni.

Ootame südamest dialoogi jätkumist ja Teie kogemustest tulenevat toetust.

Tervitustega

Margus Kohava ja Aadu Polli